top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Deniz Balcı

Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi

AlmavivA liderliğinde Ankara Üniversitesi ve BYS Grup tarafından yürütülen "Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi" ile organ bağışı ve nakli için kalite ve güvenlik standartlarının geliştirilmesi, kadavra organ bağışında AB müktesebatı ile uyum sağlanması, veri tabanının kuvvetlendirilmesi ve Türkiye'de organ bağışı oranlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje, Merkezi Finans ve İhale Biriminin denetiminde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yararlanıcı kuruluş, Sağlık Bakanlığı olacaktır.


Amaçlar

Projenin nihai hedefi, özellikle Türkiye'de kadavradan organ bağışını artırmaya odaklanarak, kamu sağlığı alanındaki AB müktesebatına uyum ve uygulamalara katkı sağlamaktır. Projenin amacı tıbbi tedavide organı bağışı ve nakli konusundaki kalite ve güvenlik standartlarını belirlemektir.


Beklenen Sonuçlar

Projeden beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

  • Türk organ nakli ve bağışı mevzuatı AB'ye uyarlanması.

  • Sağlık personelinin organ bağışı ve nakli konusundaki bilgi ve farkındalığı arttırılması.

  • Organlarının kalite ve güvenliğinin arttırılması.

  • Organ bağışı ve nakli konusunda toplum bilincinin arttırılması.

  • Organ Bağışı konusunda uluslararası işbirliğinin arttırılması.

Organ Bağışı Konusunda Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler:

AB müktesebatı ile uyumlu bir kanun taslağı hazırlanması

160 eğitici eğitimi verilmesi,

1500 Uzman Doktor eğitimi verilmesi,

2 uluslararası sempozyum düzenlenmesi,

İstatistiki veri toplama sisteminde düzenlemeler yapılması,

Transplant merkezleri için denetleme formları hazırlanması

4 Avrupa Birliği ülkesine işbirliği ziyaretleri gerçekleştirilmesi,

Proje kapsamında 4 kez medya bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

Proje kapsamında din adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik 2 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi,

İletişim Planı hazırlanması

Kamuoyunun organ bağışı konusunda bilinç ve farkındalığını oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi.

4 AB ülkesi ile ikili anlaşma ve protokol imzalanması

olarak belirlenmiştir.

Sağlık personelinin Organ Bağışı konusundaki bilgisini geliştirmek, sağlık personeline eğitim vermek, mevcut eğitim programını geliştirmek ve sağlık personeli için organ nakli ve bağışı ile ilgili eğitim kursları sunmak en önemli amaçlarımızdandır.

Özel etkinlikler, organ bağışı ve nakli konusunda sağlık personelinin eğitimi ile ilgili yapılacaktır.

Eğitimler; ilkeler, sınıflandırma, çalışma yöntemleri, mevzuat, istatistik ve hesaplama konuları da dâhil olmak üzere, revize organ bağışı ve nakli sisteminin tüm yönlerini kapsayacaktır. Kavramsal ve pratik sorunlar, eğitim, ihtiyaç analizi tespit edilerek farklı eğitim türlerinde personele ve farklı gruplara verilecektir.

İletişim stratejisi belgeleri, medya temsilcileriyle bilgilendirme toplantıları ve Müftüler ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileriyle farkındalık artırma toplantıları, organ bağışı ve nakli konusunda farkındalığı artırmak üzerine yürütülmektedir.


Konsorsiyum

Proje AlmavivA liderliğinde BYS Grup ve Ankara Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilecektir.

AlmavivA, İtalya'nın bir numaralı Bilgi ve İletişim Teknolojisi sağlayıcısıdır.

AlmavivA'nın Sağlık ve Kamu Servisleri Ünitesi, Hükümet mevcudiyetinin sağlıkla ilgili daha mükemmel sonuçlar almayı başarması için halka daha verimli, kaliteli ve maliyetle uygun hizmet sunmaktadır.

BYS Grup iş ortaklarının marka değerlerini ve kurumsal kapasitelerini yükseltmek için proje yöneticiliği, IT, istatistik, bio-istatistik ve enerjiye dair danışmanlık, planlama ve uluslararası proje yönetimi servisleri sunmaktadır. Üniversiteler'de akademik alanlarla yapılan yakın işbirliğiyle, BYS Grup ORACLE ürünleri, SAS ürünleri, IBM SPSS ürünleri, RUMM, MATLAB, STATA, MINITAB, and LISREL gibi ürünleri ile tam bir biçimde bilgi yönetimi, matematiksel analizler - analizler ve bilgi çıkarım uygulamaları yönetilmektedir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1945'ten beri, yılda yaklaşık 300 genç doktoru mezun ederek yüksek kalitede sağlık hizmeti sağlamaya ve hatta yurt çapındaki doktor ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya devam etmektedir. 1948'de tek kişi ile başlayan lisans üstü uzmanlık eğitim programları bugünlerde 400'den fazla kişi ile eğitimine devam etmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2500 yatak kapasiteli klinikleri, ayakta tedavi edebilen hasta üniteleri laboratuarları, sınıfları, toplantı salonları, kütüphanesini, İbni Sina Hastanesi, Cebeci Kampüsü, Abidinpaşa, Halk Sağlık Merkezi ve Morfoloji binasına yerleştirilmiş idari ve sosyal binalarını bünyesinde barındırmaktadır. Gelişmiş teknoloji ve tıptaki son gelişmelere uygun olarak tedarik edilen yüksek yatak kapasitesi sayesinde AÜTF hasta bakımı ve araştırma etkinlikleri bakımından Türkiye'nin en prestijli merkezleri arasında yer almaktadır.

Proje ekibi içerisinde iki yabancı anahtar uzman bulunmaktadır.


Proje içerisinde Sivil Toplum Kuruluşları:

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği, Türk Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ve Türkiye Organ Nakli Vakfı çok önemli rol oynayacaktır.

Comments


bottom of page