top of page

Prof. Dr.

Deniz Balcı

Karaciğer Nakli Safra Yolu Pankreas Cerrahisi

Karaciğer Hastalıkları

Önceleri umutsuz görülen hastalar için umut ışığı olmuştur.

015-surgery lamp.png

Organ Nakli

RAPID gibi yeni cerrahi yöntemlerin gelişmesi ile de hayat kurtarmaya devam etmektedir.

Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları

Yeterli bilgi ve deneyime sahip cerrahlar tarafından tam teşekküllü sağlık kurumlarında yapılmalıdır.

039-surgery.png

Pankreas Hastalıkları

Pankreas kanseri standart tedavilerinde kullanılan yöntemler cerrahi operasyonlar, kemoterapi ve radyasyon terapileridir.

LiverVision®
Software
Projesi

livervision_denizbalci.jpg

Haberler

Ulusal ve Uluslararası Dernek Üyelikleri.

image001.png
ilts-logo-sm_edited.jpg